• Veilig online winkelen en betalen
 • Gratis verzending binnen NL
 • Persoonlijke advies mogelijk
 • 14 dagen zichttermijn (m.u.v. maatwerk en hygiĆ«ne artikelen)
Home » FAQ » Garantie en Klachten

Op deze pagina kunt u informatie lezen met betrekking tot garantie en klachten regeling van Isia Creations.

Garantie en Klachten beleid

Hieronder treft u uitgebreide informatie over onze garanties en klachten procedure.

Garantie

 1. Isia Creations staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Isia Creations er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Isia Creations fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan Isia Creations schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. De kosten voor retour zending zijn in dit geval voor de rekening van Isia Creations onder de voorwaarde dat Isia Creations zelf de manier van retour zending kiest. De klant ontvangt van Isia Creations een gratis retour label om het pakket te retourneren.
 4. De garantietermijn van Isia Creations komt overeen met fabrieksgarantietermijn. Isia Creations is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, nog voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:  
 • De klant heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of anders bewerkt en/of door een derde de reperatie/aanpassing liet uitvoeren;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Isia Creations en/of op het verpakking behandeld zijn.
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 

Klachten en Klachtenregeling

 

Isia Creations beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

De klant kan zijn/haar klacht aan Isia Creations kenbaar maken via mail info@isia-creations.eu of

via telefoonnummer te bellen naar (0031) 613080767.

 

Klachten dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omgeschreven worden ingediend bij Isia Creations, nadat de klant heeft de gebreken geconstateerd.

 

Bij Isia Creations ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient de klant zich te richten eerst tot Isia Creations.

 

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform op http://ec.europa.eu/odr

Een klacht schort de verplichtingen van Isia Creations niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.